Kjøpsbetingelser som godkjennes ved betaling

Kjøp i nettbutikken skjer via forhåndsbetaling. Alle priser er oppgitt inklusive MVA, gratis frakt innad i Norden. Frakt til øvrige land tilkommer med kr 100 ,-. Dersom kunden ønsker å angre kjøp skjer det innen 14 dager fra kjøpsdato. Produktet må være ubrukt og uskadet, ørepynt skal ikke være prøvd i øret (av hygieniske grunner).

Kunden bes kontakte IGJ Design per mail når kjøp angres innen angrefristen, kunden betaler returporto og returnerer varen med utfylt angrerettskjema. Angret kjøp vil gi tilgodekort på samme beløp til annen vare eller refundert betaling.

Angret kjøp gjelder ikke bestilling av spesialdesignede smykker. Da lages smykket i samarbeid med kundens ønsker. I noen tilfeller, hvis bestillingen er svært tidkrevende/ kostbart, vil 30% av arbeidets verdi kreves som forskuddsbetaling.

Spesialbestillinger der kunden bestiller unike smykker eller gavekort utenom standardbeløp betales via faktura.

Reklamasjon

Dersom kunden mener en vare har feil eller mangler bes kunden ta kontakt snarest og beskrive feilen. Varen vil i samarbeid med IGJ Design bli reparert eller erstattet med ny vare , evt refunderes betaling. Det er ikke en reklamasjonssak dersom produktet har blitt utsatt for noe som produktet ikke er egnet for å tåle, kunden oppfordres uansett til å ta kontakt for en vurdering av saken hvis man mistenker feil eller mangler ved varen.