Ringer

IGJ Design tilbyr et variert utvalg ringer. Med og uten edelstener, noen med justerbar størrelse, andre faste etter mål. Ta kontakt om du er på jakt etter å få laget unike ringer:
inagjdesign@gmail.com