Gift card value kr 1000, –

The gift certificate is valid for one year from the date of purchase for use in the online store of IGJ Design. If desired, a personal greeting from sender can be entered into the gift card and can be sent directly to the recipient.

The gift certificate is valid for one year from the date of purchase for use in the online store of IGJ Design.

kr 1.000,00

Alltid fri frakt

Gavekort, verdi kr 1000, –

Gavekortet er gyldig i ett år fra kjøpsdato til bruk i nettbutikken til IGJ Design. Dersom ønskelig kan en personlig hilsen fra avsenderesn skrives inn i gavekortet, og det kan sendes direkte til motakeren.

Gavekortet er gyldig i ett år for bruk i IGJ Designs nettbutikk.

kr 1.000,00

Alltid fri frakt