Art by boredom

«Art by accident» er er et velkjent uttrykk og fenomen blant alle som arbeider med å skape noe: man jobber mot et mål, noe går ikke som planlagt, så viser det seg at det ligger en bedre løsning i det som gikk galt. Jeg har erfart at også kjedsomhet  kan lede til uventede resultater.

I dag dukket dette bildet opp fra 2014.  Jeg husker godt da ringen ble laget:

"Art by accident" IGJ

Det var en sein kveld, jeg hadde jobbet med en stor bestilling som skulle sendes neste dag. Endelig gikk smykkene i polertrommelen som gir den endelige sluttfinishen. Klokka var ca to om natta, jeg var sliten og trøtt. For å holde meg våken, og for å slå ihjel ventetida fant jeg fram noen sølvrester og begynte å file ut enkle ellipseformer. Jeg satte de sammen til en ring og fattet inn en stein. Jeg var ikke spesielt engasjert i resultatet, men jobben hadde gjort at tida gikk og endelig var bestillingssmykkene ferdige i trommelen.

Neste dag la jeg ringen ut for salg, jeg ble egentlig litt overrasket da den ble solgt med det samme. Jeg fortsatte å lage flere ellipseformer av sølvrester hver gang jeg ventet på noe annet. Etter en stund begynte jeg å få mer sans for de enkle, men glitrende formene som hopet seg opp i en haug på gullsmedbenken. Men jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med dem enda.

bølge 2

I 2015 la NAJD (Norwegian Assosiation of Jewellery Designers) ut en designkonkurranse der der oppgaven var å lage et smykke med tema «Det norske hav». Jeg visste umiddelbart at jeg hadde det smykket. Foreløpig bare i form av en haug med småe ellipseformede  bølger. Det tok to dager å gjøre ferdig smykket. Ordet «Hav» forløste  designet, nå falt bølgene på plass nesten av seg selv.

Allerede før jeg fikk vite at smykket «Bølge» vant 1. pris i konkurransen, følte jeg at det som hadde begynt som et kjedsomhetsprosjekt, nå hadde blitt et godt design. Jeg begynte  å storproduserte ellipseformene i ulike størrelser. Jeg utviklet den store Ocean kollekjonen der 12 ulike smykker, alle bygget opp av den samme grunnformen, kan kombineres fritt etter smak og anledning.

  vrimmel 1

 

ocean 11

Den store Oceankollekjonen, som er fotografert av Aliona Pazdniakova, ble en av IGJ Designs bestselgende smykkeserier, og en av de kolleksjonene designeren er mest fornøyd med selv.

Hele Ocean kollekjonen er presentert her→

ocean ring blå 1

Kjedsomhet kan med andre ord lede til noe bra! «Art by boredom» kaller jeg det.

 

ocean 10                                                                                ocean 2                                                                                    ocean 13

Art by boredom

«Art by accident» is a well-known expression and phenomenon among everyone who works to create something: one works towards a goal, something does not go as planned, so it turns out that there is a better solution to what went wrong. I have learned that boredom can also lead to unexpected results.

Today, this picture appeared from 2014. I remember when the ring was made:

It was a late night, I had been working on a big order that was to be sent the next day. Finally, the jewelery went into the polar drums that give the final finishing touches. The time was about two in the night, I was tired . To keep me awake, I found some silver residues and began to file out simple ellipse shapes. I put them together in a ring and set a stone, and finally the order pieces were finished in the drum.


The next day I put the ring on sale, I was really surprised when it was sold immediately. I continued to make several ellipsis shapes of silver residues. After a while, I began to like  the simple but sparkling shapes . But I did not quite know what to do with them yet.bølge 2

Then the NAJD (Norwegian Assosiation of Jewelery Designers) released a design contest where the task was to make a piece of the theme «The Norwegian Sea». I immediately knew I had it. Currently only in the form of a bunch of small elliptical waves. It took two days to finish the jewelry.

Even before I learned that the «Wave» jewelry won 1st prize in the competition, I felt that what had started as a boredom project had now become a good design. I began to produce large-scale ellipse shapes in different sizes. I developed the Ocean jewellery collection where 12 different jewelery, all built up of the same basic form, can be combined freely for taste and occasion.

  vrimmel 1

 

ocean 11

The Ocean collection, photographed by Aliona Pazdniakova, became one of IGJ’s best selling jewelry series, and one of the designers own favorites.

The whole ocean colony is presented here→

ocean ring blå 1

In other words, you may want to get bored. «Art by boredom» I call this.

 

ocean 10                                                                                ocean 2                                                                                    ocean 13