Stortinget, IGJ Design

Galleri Stortinget

Galleri StortingetNoe mer man kunne brukt denne bygningen til? Galleri selvfølgelig. Det har jeg ment lenge, nå blir det en realitet.

Jeg er invitert til å stille ut smykker sammen med ca 19 andre norske smykkedesignere som velges ut av arrangøren Norwegian Assosiation of Jewellery Designers (NAJD). Utstillingen åpner godt timet før stortingsvalget, 5. september 2017.

Hensikten er politisk fokus og satnsing på norsk kunst, design og kultur generelt, samt synliggjøre den nisjen som norsk smykkedesign er.
Håper mange av de besøkende er svært mottakelig. : )

Jeg er invitert til å stille ut blant annet smykker jeg har vunnet priser for.