Stortinget, IGJ Design

Galleri Stortinget

Galleri StortingetNoe mer man kunne brukt denne bygningen til? Galleri selvfølgelig. Det har jeg ment lenge, nå blir det en realitet.

Jeg er invitert til å stille ut smykker sammen med ca 19 andre norske smykkedesignere som velges ut av arrangøren Norwegian Assosiation of Jewellery Designers (NAJD). Utstillingen åpner godt timet før stortingsvalget, 5. september 2017.

Hensikten er politisk fokus og satnsing på norsk kunst, design og kultur generelt, samt synliggjøre den nisjen som norsk smykkedesign er.
Håper mange av de besøkende er svært mottakelig. : )

Jeg er invitert til å stille ut blant annet smykker jeg har vunnet priser for.

Stortinget, IGJ Design

Gallery the Norwegian Parliament

Anything else this building could be useful for? Gallery of course. I’ve thought so a long time, now it becomes a reality.

I am invited to exhibit jewelry along with  19 other norwegian jewelry designers chosen by the Norwegian Assosiation of Jewelery Designers (NAJD) .

The exhibition opens well before the norwegian parliamentary elections, September 5, 2017.

The purpose is political focus  on norwegian art, design and culture in general, as well as visualizing the niche that norwegian jewelry design is.
I hope many of the visitors are very receptive. 🙂

I am invited to exhibit jewelry for which I have won awards.