Smykker fra IGJ, ,tiara 2

Å konkurrere i smykkedesign

Årlig arrangerer Norwegian Assosiation of Jewellery Designers (NAJD) designkonkurranse for sine medlemmer med spesifikke tema.

Det kan være litt delte følelser rundt det å konkurrere i design, men slike konkurranser er helt klart med på å sette fokus på norsk smykkedesign. Samtidlig vil ogå det håndverksfaglige nivået vurderes. Jeg liker å delta i slike konkurranser fordi det utfordrer til å lage noe nytt man ellers ikke ville tenkt på, eller rett og slett tvinger en litt ut av komfortsonen. Samtidig legger man gjerne inn mye arbeidsinnsats i slike smykker, og man får dermed også vist en større bredde av hva man kan.

 

I 2015 vant jeg 1. pris med smykket «Bølge».
Det er laget i sølv med topaser og peridotter.

 

I 2016 ble det 3. plass med tiaraen «Skogsdronning».
Den er laget av sølv med topaser og periodotter, samt avtrykk fra bjørkekvister.

 

 

I 2017 ble det 2. plass med smykket «Ulv», der temaet er den hete debatten om rovdyrets plass i norsk natur.
Smykket er laget i sølv med opaler, peridott og topas. Smykket har et speil i ulvens hode (valgfritt), som er ment å kommentere at man lett lar seg blende av seg selv og egne holdninger i en sak.

 

Det er hyggelig å få positiv tilbakemelding når man først har lagt ned innsatsen som kreves for å levere et bidrag. Men det viktigste er at slike utmerkelser viser kundene at jeg kan lage smykker på et høyt designfaglig og teknisk nivå. Kunden skal være trygg på å få god kvalitet når man bestiller smykker fra IGJ Design.

 

 

Smykker fra IGJ, ,tiara 2

To compete in jewelery design

Annually, the Norwegian Association of Jewelery Designers (NAJD) organizes design contests for its members with specific themes.

There may be some conflicting feelings about competing in design, but such competitions clearly help to focus on Norwegian jewelry design. At the same time, the craft level will also be assessed. I like to participate in such contests because it challenges to create something new one would not otherwise think of, or simply force myself a little out of the comfort zone.

 

In 2015, I won 1st prize with the «Wave» pendant.
«Wave»  is made of silver with topazes and peridots.

 

In 2016 I got 3rd place with the tiara «Forest queen».
«Forest queen» is made of silver with topases and periodots, as well as silverprints of birch twigs.

 

 

It is nice to receive positive feedback once you have completed the effort required to make a contribution. But the most important thing is that such awards show customers that I can make jewelry at a high design and technical level. Customer will be assured of good quality when ordering jewelry from IGJ Design.

 

ulv 3