Smykker fra IGJ, skog tiara stor

En fantastisk fotograf

Det er viktig at smykkene holder en høy designfaglig og håndverksfaglig standard. Men for å få vist frem produktene på en profesjonell måte er man helt avhengig av gode foto. I flere runder har jeg vært så heldig å samarbeide med den anerkjente fotografen Aliona Pazdniakova. Jeg synes hun fotograferer på en måte slik at bildene i seg selv blir selvstendige kunstverk, samtidig som smykkene kommer utrolig godt fram. Skog kolleksjonen er en av bildeseriene hun har gjort for IGJ Design. I seneste utgave av Gull & Ur framheves de fantastiske bildene under overskrifen «Setter ny standard for smykkefoto». Tusen takk for samarbeidet så langt Aliona, bildene er fantastiske!!

En fantastisk fotograf. Smykkebilder av Aliona Pazdniakova

Smykker fra IGJ, skog tiara stor

A great photographer

It is important that the jewelry holds a high design and craftsmanship standard. But in order to reach out with the products in a professional way, you are completely dependent on good photos. For several rounds, I have been fortunate to cooperate with the renowned photographer Aliona Pazdniakova. I think she’s photographing in such a way that the images themselves become independent works of art, while the jewels come out very well. The forest collection is one of the image series she has done for IGJ Design. In the latest edition of Gold & Clock, the amazing pictures are highlighted under the heading «Setting a new jeweleryphoto standard».

Thank you so much for the cooperation so far Aliona, the pictures are amazing !!