Smykkeutstilling på Stortinget

Det var stor  stas å bli invitert til Stortinget for å stille ut smykker . Mest  fordi jeg var en av 20 norske smykkedesignere/ edelsmeder som kvalifiserte i en utvelgelse der mange ønsket å delta. Det er en god følelse å bli anerkjent for noe man har jobbet hardt for.

Utstillingen fant sted den 5.9.17, den ble arrangert av NAJD (Norwegian Assosiation of Jewellery Designers).

Den store dagen er dokumentert av fotograf Aliona Pazdniakova.

Smykkeutstilling på Stortinget IGJ NAJD
NAJDs utstillere foran Stortinget.

Det er et fint bygg. Stortinget. Store foajeer med  kunst og høye lysekroner, uendelige mange trapper og ganger med utallige dører. Jeg vet, for jeg gikk meg vill der noen ganger… De fleste politikere var ute på valgturne og bygget var stille. Som et fantasislott.  Jeg kan faktisk forstå at mange krangler utrolig mye for å få det huset som arbeidsplass.

 

Utstillingen fant sted i byggets toppetasje med utsikt over Stortingstaket og hovedstaden. De inviterte var noen få gjester, media, bransjefolk og politikere.

Designeren vurderer oppsettet i egen utstilling.

 

Et fantastisk miljø til å vise frem smykker, hente inspirasjon og sosialt påfyll.
IGJ Design var invitert til å vise fram den prisvinnende Oceankolleksjonen og den nye Skog kollekjonen.

 

For meg var det helt fantastisk å se andre norske smykkedesigneres arbeid på nært hold og bli bedre kjent med flere av mine kolleger som jeg sjelden møter.

 

 

 

 

Når dyktige  smykkedesignere samles blir også det kunstneriske uttrykket svært høyt og  variert. De fleste har brukt mange år på å finjustere sitt eget formspråk og perfeksjonert det. En fantastisk utstilling som jeg egentlig skulle ønske mange flere kunne ta del i.

Den nye Skog kolleksjonen var i bruk denne dagen. Tiaraer er ikke bare for bryllup og prinsesser. De passer utmerket for alle hverdagsdronninger med sans for estetikk.

 

 

 

Takk for en fantastisk dag NAJD, hyggelige medutstillere og eminente gjester som delte dagen med oss!

Jewelery exhibition at the Norwegian Parlament- Stortinget

It was great  to be invited to the Storting to exhibit jewelry. Mostly because I was one of 20 Norwegian jewelry designers  who qualified in a selection where many wanted to participate. It’s a good feeling to be recognized for something you’ve worked hard for.

The exhibition took place on 5.9.17, it was organized by NAJD (Norwegian Assosiation of Jewelery Designers).

Photos by Aliona Pazdniakova.

NAJD exhibitors in front of the Parlament.

It’s a nice building. The Parliament. Tall halls with art and  chandeliers, endless many stairs and corridors with countless doors. I know, because I got lost there several times. Most politicians were on tour and the building was quiet. Like a fantasy castle. In fact, I can understand that many argue incredibly much to get that house as a workplace.

 

The exhibition took place in the building’s top floor overlooking the Storting roof and the capital. The invited were a few guests, media, jewellery industry people and politicians.

The designer considers her own exhibition.

A wonderful environment to showcase jewelry, bring inspiration and social refills.
IGJ Design was invited to showcase the award-winning Ocean collection and the new Forest Collection

 

For me, it was amazing to see other Norwegian jewelry designers work and get to know my colleagues whom I rarely meet.

 

 

 

 

 

When successful jewelry designers gather together, the artistic expression is in high quality and varied. Most have spent many years refining their own design language and perfecting it. An amazing exhibition that I really wish many more could take part in.

The new Forest collection was in use this day. Tiara is not just for weddings and princesses. They are perfect for all everyday queens with a sense of taste in style.

 

 

Thank you for a wonderful day, NAJD, nice co-exhibitors and eminent guests who shared the day with us!