Troms og Finnmark fylkesordførerkjede

IGJ Design presenterer fylkesordførerkjedet til Troms og Finnmark.

En kontroversiell fylkessammenslåing, noe som preger designet.

 

 

 

 

 

 

Det er en  ære å få designe og lage kjedet. Troms og Finnmark er en stor region som er rik på naturressurser, historie og et tydelig folk. Kjedet er laget for hånd i 925 sølv, med markante detaljer i massivt 14K gull. To ledd i gull finnes i front, samt ryggdelens ellipseform.

F

I Troms og Finnmark har man funnet  rikelig med levninger etter vikinger. Et folk som mestret overlevelse, utviklet fantastiske skip og gikk for å være kompromissløse og uredde. Ellipseformen, som går igjen gjennom hele kjedet, er hentet fra skråget i vikingeskipet og visert samtidig til parallellene til dagens befolkning i nord. Behovet for selvstendighet og selvråderett kommer blant annet tydelig fram i motstanden mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Her går man ikke av veien for å ta en fight! Tydelige linjer, røffe kanter og spyd preger designet.

Fylkesordførerkjedet er et historisk dokument som viser at sammenslåingen er et faktum, uansett om perioden blir midlertidig eller permanent.

Flere politiske partier vil reversere fylkessammenslåingen og stemte for å beholde begge de opprinnelige fylkessymbolene i det nye storfylket.

 

Kjedeleddene representerer et spekter av ressursene, identiteten og kulturhistorien i regionen.

I front ser vi to ledd som viser fjell. I Troms og Finnmark finnes fjell i alle variasjonen av fjell,- spektakulære tinder, massive kjeder samt værskurte knauser og berg.

Blæretang støpt i sølv symboliserer de enorme havressursene ved fylket.

Troms og Finnmark har en sentral stemme i spørsmålene rundt hva en bærekraftig forvaltning av marine ressurser skal innebære.

Hellerisningene i Alta viser at regionen har en lang og rik kulturhistorie, noe som er gjengitt i kjedet.

To ledd, to steiner. De to selvstendige regionenene går sammen til en større enhet.

Rød granat og sort hematitt er edelsteiner som finnes naturlig i fylket. Steinene, som går igjen i kjedet, symboliserer den store resursvariasjonen som finnes i regionen.

 

Reinen viser til at den samiske urbefolkningens tilhørighet i regionen.

Byene i nord er knutepunkt for utveksling av kunnskap, handel og nettverk.

Samene og kvenene har sterke røtter i regionen. Begge folkene har vært utsatt for en brutal fornorskningspolitikk, det nye fylket anerkjenner sin samiske og kvenske identitet gjennom å tekste alt på norsk, samisk og kvensk.

Symbol som er finnes i sølvet til kvendrakten.

Troms og Finnmark fylkeskommune byr på enorme variasjoner av skog. Skog som næring og ressursbank, som rekreasjonsområde, utmarksbeite og matauk, men også i form av seige kratt som klorer seg til viddelandskapet.

Ryggdelen utstråler tydelighet og verdighet gjennom vikingeskråget i massivt gull. Blader og kvister i sølv viser til fylkets fantastiske skogforekomster.

Den ville, varierte og frodige skogen gjør fylket til en ren lunge på kloden, et naturelement mange i Troms og Finnmark forbinder med hjem. Skogen er representert i kjedets ryggdel.

 

Ett nytt fylke handler om fremtid. Hvordan dagens utfordringer og ressurser forvaltes, avgjør hva regionen tilbyr kommende generasjoner.

Fotomodellen Jonas er ti år og minner om at politikk egentlig handler aller mest om hva vi skal tilby barna våre.

Uansett hvordan Troms og Finnmark fylke utvikler seg, kan det være lurt å puste med magen under prosessen. Møte utfordringer med ro og balanse; )

 

 

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakkmo overrekkes kjedet 21.09.20 i Kunnskapsparken på Finnsnes.

 

Takk til Opro AS som har glassemaljert fylkesvåpnene i kjedet.