Lansering: Triologi i smykker

Endelig er dagen kommet for lansering av en ny , stor kolleksjon: Fjellkolleksjonen består av 13 smykker til dame og herre. Her er det bare å velge etter anledning og  personlig smak:

Foto: Aliona Pazdniakova

Fjell tiara.

Slik beskrives Fjellkollekjsonen:

Fjellet er majestetisk, åpent og kraftfullt. I fjellet kan man søke oversikt, ro og kontakt med de store linjene. Et stødig fotfeste. Men fjellet er også preget av kompromissløse kontraster, det skal nærmes med respekt.

Fjellkolleksjonen inneholder smykker både til han og henne. Designet er røft og edgy, men også eksklusivt. Kolleksjonen gir flere valgmuligheter. Kombiner smykkene etter smak og anledning. I fjellkolleksjonen finnes både hverdagssmykker og kreasjoner til de spesielle anledningene.

Herresmykker fra Fjell kolleksjonen.

   

Det er en glede å kunne presentere en tøff og elegant smykkeserie også til herre! Samtidig inngår Fjellkollekjonen i en større helhet. Jeg kaller det en Element- triologi i smykker:

Ocean- Skog- Fjell.

Hva er ditt element?

Hvor drar du hvis du skal velge mellom det åpne og dramatiske havet,  de hemmelighetsfulle skogene eller  det majestetiske, stødige fjellet?

Alle de tre kollekjonene inneholder mange ulike smykker som kan kombineres til anledning og stil. Finn smykkene som passer din stil og personlighet.

Fjell smykker fra IGJ Design
Fjell herrering

Fjell smykker fra IGJ Design
Fjell tind ørepynt
Fjell smykker fra IGJ Design
Fjell anheng
Fjell smykker fra IGJ Design
Fjell ørepynt medium
Fjell smykker fra IGJ Design
Fjell tiara

Oceankolleksjonen ble lansert i 2016:

Havet er alltid i bevegelse og i endring. Havet glitrer og lokker eller viser teperament og styrke. Oceankolleksjonen består av 11 ulike smykker, i sølv og gull, med og uten edelstener.
Smykkene er bygget opp av ellipseformede små bølger. Lyset reflekteres svært vakkert i disse når smykkene er i bruk, noe som gir liv og dybde i designet. Ekte stener av høy kvalitet er benyttet.
Oceansmykkene er delt i grupper: Bølge, Vrimmel og Blå. Man kan gjerne kombinere smykker på tvers av gruppene, her finnes både enkle hverdagssmykker og eksklusive kreasjoner til de store anledningene.

 

Smykker fra IGJ, ocean 8
Ocean
Smykker fra IGJ, ocean 16
Ocean med topaser og peridotter.

Skog kollekjonen ble lansert i 2017:

Skogen har mange rom, den er åpen, lukket, storslått, hemmelighetsfull og grasiøs. Skog smykkene kan minne om å hvile i mosen en sommerdag og se vind og sol danse med løvet i tretoppene.

Skog smykkekolleksjon består av 11 ulike smykker som kan kombineres etter eget ønske. Buede former er nøysomt komponert sammen til et harmonisk og livfullt utrykk. Her finnes alt fra enkle smykker til eksklusive kreasjoner for de helt spesielle anledningene.

Smykker fra IGJ, skog tiara stor
Skog
Anheng, Smykker fra IGJ Design
Skog

Fordypningen i elementene hav, skog og fjell sluttføres med den edgy smykkekolleksjonen FJELL.

Finn ditt element…

Fjell
Skog
Smykker fra IGJ, vrimmel 1
Ocean

 

News: Triology in jewelry

Finally, the day has come for the launch of a new jewellerycollection: The Mountain collection for ladies and gentlemen. You can choose for your  personal taste:

Foto: Aliona Pazdniakova

Mountain tiara.
Mountain jewelleries by IGJ Design

About the Mountain collection

The mountain is majestic, open and powerful. In the mountains you can search for overview, tranquility and contact with the big lines. But the mountain is also characterized by uncompromising contrasts, it must be approached with respect.

The mountain collection contains jewelry both for him and her. The design is edgy but also exclusive. Combine the jewelleries according to your personal taste and occasion.

Mountain jewelleries.

   It is a pleasure to  to present a edgy and elegant jewelry series for gents too!

The Mountain collection is also a part  of a larger project.

I call it an elementary triology in jewelleries:

Ocean- Forest- Mountain

 

What is your favorite?

Where would you go, to the open and dramatic sea, the mysterious forests or the majestic steep mountain?

All of the three collections contain many different jewelery . Find the jewelery that fits your style and personality.

About the Ocean collection:

The sea is always moving and changing. The sea glitters and lures or shows teperament and strength. The oceans collection consists of 11 different jewelery, in silver and gold, with and without precious stones.
The jewelery is made of elliptical tiny waves. The light is reflected very beautiful in these when the jewels are used, which gives life and depth in the design. True high quality stones are used.
The Ocean collection is divided into groups: Wave, Storm and Blue. You can combine jewelry across the groups, casual jewelery and exclusive creations for the very special occasions.

 

Smykker fra IGJ, ocean 8
Ocean
Smykker fra IGJ, ocean 16
Ocean, topaz, peridots.

About the Forest collection:

The forest is a varied space, it is open, closed, magnificent, secretive and graceful. Forest jewelry collection consists of 11 different jewelery that can be combined as you like. Curved shapes are deliberately composed together for a harmonious and vibrant expression. Here you will find both casual jewelleries and exclusive creations for the very special occasions.

 

Smykker fra IGJ, skog tiara stor
Forest
Anheng, Smykker fra IGJ Design
Forest

Mountain
Forest
Smykker fra IGJ, vrimmel 1
Ocean