Ordførerkjedet til nye Hamarøy kommune

Nye Hamarøy kommune, som formelt etableres 01.01.20 er stolt over sin norske og samiske befolkning og kulturarv. Dette reflekteres i det helt ferske ordførerkjedet som IGJ Design har hatt gleden av å lage.

Publikum er velkommen til å ta kjedet i nærmere øyensyn ved Hamarøyhallen lørdag 16. november.

 

Hamarøy kommune preges av vakker natur og stolt kulturarv. For eksempel finnes det flere funn av hellerisninger i regionen.

Kommunevåpenet er designet på bakgrunn av en slik hellerisning:  To svaner seiler stolt og harmonisk inn i fremtiden. To regioner, to kulturer.

 

De buede, lett ovale linjene i kommuneskjoldet har definert designet av smykket. Myke linjer går igjen i alle kjedeledd.

Hamarøy har to nasjonale senter. Arran, som er et samisk kultursenter ( symbolet betyr ildsted) og Hamsunsenteret, en markering av den kjente norske forfatteren Knut Hamsun. De to sentrene representerer samisk og norsk kulturarv. De er viktige i Hamarøy kommune men også i nasjonal sammenheng. 

 

 

 

Arrans logo.

Logoene til disse sentrene fremheves i kjedets front, likeverdig i hver sin sirkel over kommuneskjoldet.

Hamarøy kommune viser at de likestiller den norske og samiske kulturen gjennom å tekste all offentlig kommunikasjon på begge språk.

Hamsunsenterets logo.

 

Natur er identitet. Fjellene Kråkmotind og Hamarøyskaftet er stolte fjell i kommunen. Natursymboler som befolkningen er nært knyttet til. Disse fremheves i kjedets neste to sirkler.

Kråkmotind.

 

Hamrøyskaftet.

Ryggstykket viser hellerisningen Sagelvreinen som også er funnet i Hamarøy kommune. Denne viser at tradisjonelt samisk levesett har en lang historie i regionen.  Sagelvreinen er saget ut i en blank sølvplate, noe som reflekterer uttrykket i hellerisningen.

Sagelvreinen.

 

Ryggstykket kommuniserer også med svanemotivet i kommunevåpenet, som også er hentet fra hellerisninger.

 

 

 

 

 

 

Et ordførerkjede skal reflektere verdighet, identitet og samtidig kle ordførere av alle kjønn gjennom ulike stilepoker. Ved å velge et design med rene, klare linjer oppnår man en tidløs stil. En veksling mellom konkrete symbol og abstrakte former, blanke og matte overflater skaper liv og eksklusivitiet i designet.

Kjedet er håndlaget i 925 sølv med glassemalje i kommuneskjoldet. Bak nakken finnes en tynn justerbar lenke som sikrer at kjedet ligger stødig på alle ordførere,uansett kroppsfasong.

En ny kommune handler om framtid. Fotomodellen Jonas på 9 år minner om at dagens politiske valg er morgensdagens gave til neste generasjon.

 

Takk for tilliten og oppdraget med å lage ordførerkjedet til nye Hamarøy kommune, som løfter likeverd og respekt!

Takk til fotomodell Jonas og Opro som har emaljert kommunevåpenet!