Stålsentimentalitet

Jeg vet ikke sikkert, men tviler på det finnes mer lidenskapelige verktøynerder enn edelsmeder.

Stålsentimentalitet Smykkedesign

Den viktigste julesjauen handler ikke om grønnsåpe, men om polering av verktøy før julerushet tar helt av. Blankt stål, det er kanskje det vakreste av alt. Ingen riper, ingen hakk, ingen spor av gamle feilslag som forplanter seg som mareritt i metallarbeidet. Stålsentimentalitet Smykkedesign

Det finnes utallige måter å hamre på. Hamring er et tegnspråk som formidler deg i edelt metall.

Hammeren er det som skiller mennesket fra apen. Verken mer eller mindre.

Stålsentimentalitet Smykkeverksted
Hvordan kan den merkelige stålnerden, som ikke har tall på alle juvelene som  er skapt mellom hammer og hånd, hvordan kan hun smykke en virkelig spesiell person slik at det ikke finnes noen tvil?

Ikke forvent en klassisk ring med diverse karater. Men om du noen gang skulle være så heldig å få låne en nypolert hammer av en edelsmed, da har du en svært høy stjerne. Bare husk å ikke ta imot tilbudet. Fallhøyden et for stor.

Stålsentimentalitet

Tools sentimentality

I do not know for sure, but doubt there are more passionate tools than goldsmiths.

Polishing tools to see the shining steel, it is perhaps the most beautiful of all. No scratches, no notches, no traces of old mistakes.There are countless ways to use an hammer . Hamring is a  language that promotes you in precious metal.
The hammer is what separates man from the monkey. Neither more nor less.


How can the strange steel nerd, who does not have numbers on all the jewels that are created between hammer and hand, how can she adorn a really special person so there is no doubt? Do not expect a classic ring. But if you’re ever lucky enough to borrow a shiny hammer by a goldsmith, then you are rated as really special. Just remember not to receive the offer. The risk of failing is vast.